Tollare - Nova Scotia Duck Tolling Retriever

Tollingjaktprovsansvarig

Sara Neogard 

Ardre Petsarve 329

623 66 Ljugarn

Tel: 070-4715198
email: mysslas@hotmail.com   

 

 

 

Nova Scotia Duck Tolling Retriever,  Tollaren är den minsta av Retrieverraserna och den enda som på jakt/jaktprov skall jobba före skott. Genom det så kallade Tolling arbetet, då hunden lekfullt apporterar små föremål, bollar, pinnar och dyl till sin förare som befinner sig i ett gömsle. Då hunden  syns lekfullt vid strandkanten och ömsom försvinner in i gömlset blir änderna nyfikna och lockas inom skott håll och kan skjutas av jägaren och sedan apporteras in av Tollaren. Tollingen skall alltid vara lekfull och Tollaren vara bra på att växla mellan tollingens lekfullhet och allvaret när apporteringsarbetet börjar. Detta gör Tollaren till en otrolig allround hund.