Spaniel

Jaktprovsekreterare för spaniel är Morgan Hallgren, Mulde Fritidsby 150, 623 55 Klintehamn.

Tel 070 5634047, 0498-240002.
Mail morganhallgren@hotmail.se 

 

 

Spanieln arbetar före skottet, vilket betyder att den ska söka upp viltet, stöta det,

och sedan efter skottet apportera in detta till sin förare med glädje och fart.