INSTÄLLD!

 

SSRK Gotland och Kennel Ice Miracle´s

 

inbjuder till

 

 Funktionsbeskrivning Retriever (FB-R)

 

Lördagen 23-24 maj 2020 strax utanför Visby

 

 

 FB-R – en ordinarie SSRK verksamhet som blir stambokförd på SKK Hunddata/Avelsdata 

Retrieverns ursprungliga egenskaper har gjort att de tillhör de mest populära raserna i vårt land.  Den är både en härlig familjemedlem och med sina ursprungliga jaktliga egenskaper har den också en stor arbetskapacitet. Egenskaper som är viktiga att bevara för framtiden.

 

Som retrieverägare kan man få en beskrivning av dessa specifika egenskaper utan att hunden behöver vara jakttränad. Egenskaperna belyses i elva olika moment såsom apporteringslust, uthållighet, problemlösning, vilthantering m.fl.

 

Ägare eller förare ska vara medlem i SSRK eller i en SSRK-ansluten rasklubb. Det fordras inga förberedelser och det finns inga större krav på att din hund ska vara lydig, men måste om så behövs kunna kallas in. Som hundägare behövs inga förkunskaper, hjälp och instruktioner fås av en testledare om hur alla momenten skall genomföras.

 

Om man som uppfödare och/eller hanhundsägare vill samla valpar ur en eller flera kullar för en träff är det ett ypperligt tillfälle att samtidigt anordna en beskrivning. SSRK:s avdelningar och Rasklubbar kan också vara arrangör för beskrivningar. Mer och utförlig information, jämte reportage, finns att läsa på SSRK:s webbsida, www.ssrk.se.

 

 

 

Beskrivare: Gunilla Lefwerth

 

Alla Retrieverraser är varmt välkomna att anmäla!

 

Max tio hundar/dag.

 

Hund ska ha uppnått 12 månaders ålder. Det finns ingen övre åldersgräns. Den ska vara

 

ID-märkt och vaccinerad.

 

 

 

Anmälan mejlas till Birgitta Torndal             mejladress: birgitta.torndal@telia.com

 

Uppge hundens registreringsnamn, registreringsnummer, ras, kön, födelsedatum, uppfödare, ägare, bostadsort, mobilnummer, e-postadress.

 

Avgift 375:- sätts in på SSRK Gotlands bankgiro  5280-3681 ange FBR samt reg nr i betalningen. Anmälan och betalning senast 10/5.

 

PM, katalog samt vägbeskrivning kommer mejlas ut. Rosett kommer att finnas till försäljning á 75:-.

 

 

 

Upplysning, mejla eller ring Birgitta Torndal  070-36 44 192 eller

 

Gunilla Lefwerth - gunilla.lefwerth@gmail.com

 

 

 FB-R 15 juni 2019

SSRK Gotland genomförde den 15 juni sin tredje FB-R (funktionsbeskrivning retriever) nu tillsammans med Kennel Isle of Lime med Gunilla Lefwerth som beskrivare. Under dagen beskrevs 8 hundar, 7 flatcoated retriever och 1 labrador retriever. Trots hettan i den gassande solen så jobbade alla på, djur som människa.

Våra testledare och funktionärer turades om att arbeta för att bibehålla kompetensen.

Erica med sin flat.

Erica med flathane får information om sin beskrivning.            Tur det fanns skugga för 2 och 4 benta deltagare.                                                  Funktionärer och testledare svalkar sig med dryck och skugga.

 

 

 

 

 

 

SSRK Gotland fått 3 nyutbildade testledare till Funktionsbeskrivning retriever (FB-R).

Från vänster: Utbildare/beskrivare Gunilla Lefwerth, Birgitta Torndal, Christina Höggren, Lars Hargeson.

Foto: Tommy Höggren

Dessa kommer nu att föreslås för auktorisation till SSRK/FB-RK (kommittén för funktionsbeskrivning retriever) av utbildaren/tillika beskrivaren Gunilla Lefwerth. 

Utbildningen avslutades med en stambokförd FB-R för fyra hundar där två av, de föreslagna för auktorisation, testledarna kunde tjänstgöra. Den tredje kommer att få tillfälle att göra det på fastlandet!

 

 SSRK/Gotland har genomfört sin första Funktionsbeskrivning Retriever (FB-R)

25 & 26 mars 2017 i Visby


Retrieverns ursprungliga egenskaper har gjort att de tillhör de mest populära raserna i vårt land.  Den är både en härlig familjemedlem och med sina ursprungliga jaktliga egenskaper har den också en stor arbetskapacitet. Egenskaper som är viktiga att bevara för framtiden. 

Under dessa 2 dagar beskrevs 18 gotländska retrievrar och samtidigt blev 5 nya funktionärer godkända. Beskrivare var Gunilla Lefwerth och testledare Lotta Wennersten.

 

 

 

*************************************************************************************************************************** 

Testledare SSRK Gotland: Christina Höggren, Lars Hargeson, Birgitta Torndal

Funktionärer SSRK Gotland: Elisabeth Hoppe, Elisabeth Vickman, Annica Stenström

 

Information om Funktionsbeskrivning Retriever (FB-R) från SSRK:s kommitté för Funktion och Mentalitet, KFM 

Funktionsbeskrivning Retriever – FB-R

– en officiell verksamhet som sjösattes 2014 och blir stambokförd på SKK. 

Retrieverns ursprungliga egenskaper har gjort att de tillhör de mest populära raserna i vårt land.  Den är både en härlig familjemedlem och med sina ursprungliga jaktliga egenskaper har den en också stor arbetskapacitet. Egenskaper som är viktiga att bevara för framtiden.

Du kan som retrieverägare få en beskrivning av dessa specifika egenskaper utan att din hund behöver vara tränad. Egenskaperna belyses i elva olika moment såsom apporteringslust, uthållighet, problemlösning, vilthantering m.fl. Alla retrieverraser är välkomna att anmäla, hunden skall dock ha uppnått tolv månaders ålder.

Vill du få din hund beskriven. Klicka här för att se datum.

Om du som uppfödare och/eller hanhundsägare vill samla valpar ur en eller flera kullar för en träff är det ett ypperligt tillfälle att samtidigt anordna en beskrivning. Klicka här för att se lista över auktoriserade beskrivare och testledare.

SSRK:s avdelningar och Rasklubbar kan förstås också vara arrangör för beskrivningar. 

 

Infofolder om FB-R i pdf-format.

FB-R

 

Funktionärsutbildning FB-R 1-2 juli 2016 

SSRK Gotland har, fredagen den 1 juli och lördagen den 2 juli, genomfört en funktionärsutbildning för Funktionsbeskrivning Retriever (FB-R) med Gunilla Lefwerth som utbildare. De sex medlemmarna som genomgick utbildningen var Lisa Vickman, Elisabeth Hoppe, Christina Höggren, Lars Hargeson, Annica Stenström och Birgitta Torndal.

På fredagskvällen samlades man för teoritimmar där utbildaren gick igenom bakgrund och syfte samt förberedelser och genomförande av en FB-R.

Tidigt på lördagsmorgonen samlades man sedan på Tofta skjutfält för att börja lära sig bygga banor samt att öva sig i de olika momenten som en funktionär/kastare ska utföra.

Elisabeth, Lars och Annica lyssnar uppmärksamt på vad Gunilla har att säga vilket även Lisa och Christina gör

 

 

 

Lars sköter dragning av lina för rörligt föremål

 

Elisabeth klappar apport

 

Förmiddagen avslutades sedan med att alla gemensamt byggde en testbana som skulle användas under eftermiddagen.  Efter lunch ställde sex förare upp med sina hundar så att de som genomgick utbildningen fick testa sina kunskaper som funktionär/kastare. Trots att vädret var soligt och hett så fungerade både hundarna och funktionärerna bra.

 

Spice kommer in med tungapporten.

 

Dunder har precis avlämnat långa apporten

 

Samtliga kursdeltagare blev godkända och ska nu bara genomföra en FB-R var som funktionär/kastare för att bli helt klara med utbildningen.

 

Uppdatering 2017-03-28

Dessa personer är nu FB-R funktionärer:

Annica Stenström

Christina Höggren

Elisabeth Hoppe

Lars Hargeson

Elisabeth Vickman

Birgitta Torndal

 

Utbildningen var ett samarbete med Studiefrämjandet