Verksamhetsplan SSRK Gotland 2021

 

Vi har många planer inför det kommande året men eftersom vi ännu befinner oss mitt i en pandemi kommer kanske tråkigt nog vissa av de planerade aktiviteterna inte bli av. Som till exempel är redan vår dubbelutställning i maj inställd.

Vi kommer kämpa på och försöka hålla vår verksamhet så levande och aktiv vi kan för våra medlemmar i denna tråkiga tid.

 

Utställning

Vi planerar att skicka vår utställningssekreterare Ida på CUA- utbildning.

Ringträning/hanterings träningar planeras.

Tyvärr måste vi meddela att dubbelutställningen i maj är inställd pga Corona.

Om intresse för exteriörbeskrivning finns kommer vi att tillfråga domare om detta.

 

Viltspår

Vi planerar för två ordinarie prov under året.

Vi planerar också för rörliga prov från mars - maj, samt augusti - november.

Planen är också att anordna en vår och en höst kurs.

 

Tolling

En Tolling kurs planeras för Ökl/Ekl under året, men vid behov anpassas denna även för nybörjarhundarna.

Vi planerar för ett dubbelprov med samtliga klasser.

 

 

 

 

 

Spaniel

Planen är att anordna flera träningar under året tex kaninträning, vattenträning, fältträning, samt träning i samband med provet i Roma.

En kurs kommer anordnas med en domare/instruktör från England i samband med prov.

Vi planerar också för kaninprov, vattenprov, samt fältprov.

Vi planerar för att utsättning av fasaner på provmarken i Roma.

 

Retriever

Vi planer för två B-prov ett på våren och ett på hösten.

Planen är också att anordna ett WT i sommar samt ett KKL till hösten.

En helgkurs är inplanerad i april med instruktörer från England/Sverige.

Flera kurser kommer att arrangeras under året efter önskemål och tillgång till instruktörer.

 

FB-R

Det planeras för ett FB-R i maj.