Verksamhetsplan för SSRK Gotland 2020

 

Tyvärr är många saker inställda pga covid-19

Vi har ett fullspäckat verksamhetsår framför oss, vi planerar att deltaga i de aktiviteter som SSRK HS bjuder in till som tex funktionärsträff och representantskapsmöte.

Vi kommer fortsätta att arbeta så att SSRK Gotlands medlemmar och gäster kan få ut bästa möjliga av klubben.

Utställning
Vi planerar att hålla våran årliga dubbelutställning 9-10 maj på Gotland Grönt Centrum Lövsta.
Domare blir Jan-Erik Ek, Jan Roger Sauge (NO) och Mats Jonsson.
Reservdomare: Hans Rosenberg
På utställningen planerar vi även för att anordna Junior-handling i två klasser.
Exteriörbeskrivning kommer kunna anordnas om det finns intresse för det.
Vi kommer även i år stå för försäljning av fika och lättare maträtter.

Viltspår
Vi planerar för 2 ordinarie prov, ett på våren i april och ett på hösten i september.
Det ordinarie provet på våren arrangeras som ett prov i 75-års jubileumstecken med speciella regler.
Rörliga prov från mars till maj och från augusti till november
Kursplanering är en under våren och en under hösten för nybörjare.
Vi planerar att arrangera någon from av kurs/internat för ekipage som är godkända i anlagsklass.

Retriever
Vi planerar för 2 B-prov, ett på våren i maj med en domare som heter Per-Anders Norling och ett på hösten i september med en domare som heter Per-Erik Forslund.
Vi planerar även att ha WT under sommaren samt KKL under hösten.
Helgkursen denna vår 25–26 april kommer att ha Mark Demaine och Marlene Edvinsson som instruktörer.
Vi kommer att försöka hålla kurser efter önskemål.

FB-R
Vi kommer att anordna ett FB-R under våren med Gunilla Lewerth som beskrivare och i samband med det så uppdaterar hon funktionärer och testledare.

 

Tollare
Helgen 15-16 augusti planerar vi att arrangera ett Tollingjaktprov som dubbelprov med samtliga klasser.
Under våren kommer en kurs, ”inför Ökl/Ekl” att hållas där vi tränar alla moment och förbereder hundar och förare för nästa steg inom tollingprov.

Spaniel
Vi planerar för olika sorters prov för Spaniel bla Kaninjaktprov, Vattenprov och Fältprov.
Vi kommer att anordna fältträning i höst och om det finns behov för vattenträning kommer vi även kunna erbjuda det.
Vi kommer att verka för att fågeltillgången på Romaprovet blir fortsatt god.