Verksamhetsplan för SSRK Gotland 2019

Utställning

Dubbelutställning 4 och 5 maj 2019 på Gotland Grönt Centrum Lövsta
Domare: Marjo Jaakkola (Finland), Tarja Hovila (Finland) och Lena Hägglund (Sverige).
Juniorhandling i två klasser kommer att dömas av Camilla Bäckman.
Om intresse finns för exteriörbeskrivning kommer domare att tillfrågas om detta.

 

FB-R

FB-R  är planerad till 15/6 med lite uppdatering av funktionärer och testledare i samband med detta. 

 

Viltspår

2 ordinarie prov. Ett på våren i april och ett på hösten i september.
Rörliga prov från mars-maj och augusti-november
En kurs under våren och en under hösten för nybörjare
Arrangera någon form av kurs/internat för ekipage som är godkända i anlagsklass

 

Retriever

Prov/Tävlingar
B prov vår och höst 
WT juli 
KKL Oktober

Kurser
Helgkurs Anna-Lena Wendt och Janne Eriksson 1-2/6
Har redan haft allmänlydnad + jaktlydnad
Planerar för WT kurs och även valpkurs mfl kurser efter intresse
Även någon träningsdag

 

Spaniel

Helgkurs spanielträning med engelsman tränare i samband med kaninprovet

Kaninprov

Vatten träning

Vattenprov

Fältträning

Fältprov höst

Övrig träningsverksamhet tillsammans med retrievers

Alla aktiviteter kommer att annonseras på hemsidan

 

Tolling

Kursverksamhet

Under våren kommer en kurs, “mot Ökl/Ekl” att hållas, vi räknar med att hålla 5 kurstillfällen
som går ut på att träna alla moment och förbereda hundar och förare för nästa steg inom tollingprov. 

Tollingprov

Helgen 20190817 - 20190818 siktar vi mot att arrangera ett dubbelprov,
samma upplägg som 2018 med tävlingar i samtliga klasser och förhoppning om samma antal medverkande som 2018.