Championhundar 2018

 

JAKT

Engelsk Springer Spaniel

SE J(J)CH Muldegarden Mallow Ägare: Åsa Sjöberg

Champion2018