SSRK Gotlands styrelse för 2022

 

Ordförande

Malin Åberg                       0735829487

malinaberg2012@gmail.com 

Guldrupe Hallbjäns 139, 622 34 Romakloster

 

Sekreterare och postmottagare/ledamot

Magnus Karlsson                       0703334218

magnus.annelie@gmail.com

Väte Juves 106 62240 Romakloster

 

Kassör/ledamot

Kerstin Bergquist                       0738240851

kerstin.bergquist.53@gmail.com

Hagagatan 23, 623 51 Hemse

 

Jaktprovssekreterare Spaniel/Vice ordförande/ledamot

Morgan Hallgren                         0705634047, 0498-240002

morganhallgren@hotmail.se

Mulde Fritidsby 150, 623 55 Klintehamn

  

Jaktprovssekreterare Retriever/ledamot

Åsa Sjöberg                               0768317098

asa.nadja@telia.com

Sigters 603, 623 41 Havdhem

 

Utställningsekreterare/ledamot

Ida Lingren                                0730360369

ida.j.nilsen@gmail.com

Vibble Snidaregatan 5, 622 59 Visby         

             

Viltspårssekreterare/ledamot 

Eva-Britt Lerman Airiman             0736222155

visby.ebla@yahoo.se

Södervärnsgatan 41, 621 46 Visby

 

Tollaransvarig/Ledamot

Lars Hargesson                          0764057537

l.harge@telia.com

Lummelunda Tjaulsvägen 29, 621 71 Visby

   

Ledamot

Marie Göransson                           0739880240

mariegoransson@hotmail.se

När Kulle 450, 623 48 Stånga

 

Suppleant

Ingmar Palmgren                      070 2490349, 0498 50668

ingmar.palmgren@telia.com   

Halla, Hallgårde 132, 622 52 Romakloster

 

Suppleant

Patric Hedenstein                       0707994058

kungglenn@gmail.com 

Andrégatan 15, 621 49 Visby

 

Hedersledamot

Helge Ahlner                            0731427742, 0498 262067

wisborgen@telia.com

Fardhemsvägen 5, 623 51 Hemse

 

 

Valberedning

Annica Stenström
Per Brobäck
Sissi Johansson