SSRK Gotlands styrelse för 2020

 

Ordförande

Marie Göransson                       0739880240

mariegoransson@hotmail.se    

När Kulle 450 62348 Stånga

 

Sekreterare och postmottagare/ledamot

Magnus Karlsson                     0703334218

magnus.annelie@gmail.com

Väte Juves 106 62240 Romakloster

 

Kassör/ledamot

Kerstin Bergquist                   0738240851

kerstin.bergquist.53@gmail.com

Hagagatan 23, 623 51 Hemse

 

Jaktprovssekreterare Spaniel/Vice ordförande/ledamot

Morgan Hallgren                     0705634047, 0498-240002

morganhallgren@hotmail.se

Mulde Fritidsby 150, 623 55 Klintehamn

  

Jaktprovssekreterare Retriever/ledamot

Åsa Sjöberg                             0768317098

asa.nadja@telia.com

Sigters 603, 623 41 Havdhem

 

Utställningsekreterare/ledamot

Ida Nilsen                         0730360369

IdaaNilseen@hotmail.com   

Sjudarevägen 6D, 621 53 Visby         

             

Viltspårssekreterare/ledamot saknas. Adjungerad:

Eva-Britt Lerman Airiman       0736222155

visby.ebla@yahoo.se

Visborgsgatan 36, 621 58 Visby

 

Tollaransvarig/Ledamot

Lars Hargesson                       0764057537

l.harge@telia.com

Lummelunda Tjaulsvägen 29, 621 71 Visby

   

Ledamot

Michael Modin                            0704672113

micmodin@gmail.com

Södra Kustvägen 51, 623 77 Klintehamn

 

Suppleant

Ingmar Palmgren                    070 2490349, 0498 50668

ingmar.palmgren@telia.com   

Halla, Hallgårde 132, 622 52 Romakloster

 

Suppleant

Patric Hedenstein                       0707994058

kungglenn@gmail.com 

Andrégatan 15, 621 49 Visby

 

Hedersledamot

Helge Ahlner                           0731427742, 0498 262067

wisborgen@telia.com

Fardhemsvägen 5, 623 51 Hemse

 

 

Valberedning

Mona Stengård
Annica Stenström
Sissi Johansson