SSRK Gotlands styrelse för 2024

 

Ordförande

Malin Åberg                       0735829487

malinaberg2012@gmail.com 

Guldrupe Hallbjäns 139, 622 34 Romakloster

 

Sekreterare och ledamot

Annica Stenström                    0702065638

annicasten@gmail.com

Gutebyvägen 23, 622 66 Gotlands Tofta

 

Kassör 

Sara Ahlgren                      0700874956

saraahlgren@hotmail.com 

När Hallbjänne 504, 62348 Stånga

 

Jaktprovssekreterare Spaniel/Vice ordförande/ledamot

Morgan Hallgren                         0705634047, 0498-240002

morganhallgren@hotmail.se

Mulde Fritidsby 150, 623 55 Klintehamn

  

Jaktprovssekreterare Retriever/ledamot

Åsa Sjöberg                               0768317098

asa.nadja@telia.com

Sigters 603, 623 41 Havdhem

 

Utställningsekreterare/ledamot

Cattis Sundh                                0704411886

eva.cattis@gmail.com

Barlingbo Busarve 654, 621 78 Visby       

             

Viltspårssekreterare/ledamot 

Eva-Britt Lerman Airiman             0736222155

visby.ebla@yahoo.se

Flädergatan 25, 621 44 Visby

 

Suppleant

Magnus Karlsson                           0703334218
magnus.annelie@gmail.com

Fröjel Mulde 104, 623 55 Klintehamn

 

Suppleant

Patric Hedenstein                       0707994058

kungglenn@gmail.com 

Andrégatan 15, 621 49 Visby

 

Hedersledamot

Helge Ahlner                            0731427742, 0498 262067

wisborgen@telia.com

Fardhemsvägen 5, 623 51 Hemse

 

Extra funktioner utöver styrelsen

Postmottagare & ansvarig för FB-R

Birgitta Torndal

birgitta.torndal@gmail.com

 

Tollaransvarig

Sara Neogard                          0704715198

mysslas@hotmail.com
Ardre Petsarve 129, 623 66 Ljugarn

 

Ingmar Palmgren                      070 2490349, 0498 50668

ingmar.palmgren@telia.com   

Halla, Hallgårde 132, 622 52 Romakloster

 

 

Valberedning

Linnea Wollmann sammankallande linnea.wollmann@gmail.com
Linnea Björkegren
Susanne Tillvi