Utställning

Hundutställning, en tävling för rashundar där en domare gör en exteriörbedömning utifrån hur väl hundarna överensstämmer mot aktuell rasstandard. I rasstandarden är den idealiska hunden beskriven avseende storlek, färg, bett, kroppsbyggnad, svans, rörelser och så vidare.

Utställningsekreterare

Cattis Sundh

Tel: 0704411886

Mejl: eva.cattis@gmail.com

Hur och varför

Det grundläggande syftet med hundutställningar är att ge stöd till den exteriöra delen av avelsarbetet.

Alla hundraser har avlats fram för en viss uppgift, till exempel vallning av boskap eller olika typer av jakt. Rasstandarden slår fast hur en hund ska se ut för att på bästa sätt kunna utföra sina uppgifterna på ett effektivt sätt.

På utställningen bedöms hanhundar och tikar av samma ras först var för sig och får en kvalitetsbedömning, den talar om hur väl din hund motsvarar rasstandarden utan hänsyn till övriga hundar i klassen. Därefter jämnför man hundarna mot varandra i en så kallad kokurrensbedömning och placeras 1-4.

Kvalitetspriserna är Excellent, Very good, Good, Sufficient eller Disqualified samt omdömet Cannot be judged. Även HP och CK är en kvalitetsbedömning.

Den här processen upprepas sedan för alla klasser för både hanar och tikar. Den bästa hanen och den bästa tiken tävlar sedan om "bäst i rasen" (BIR) och "bäst i motsatt kön" (BIM).
Den som blir utsedd till bäst i rasen får därefter äran att tävla vidare i gruppfinalen (BIG) där samtliga hundar som blivit BIR i grupp 8 tävlar mot varandra. Vinnaren i gruppfinalen tävlar slutligen om att bli bäst in show (BIS).

Klasser hos ssrk

Valpklass I           4-6 mån
Valpklass II          6-9 mån
Juniorklass          9-15 mån
Unghundsklass   15-24 mån
Jaktklass             Från 15 mån. Lägst 3:e pris i Nkl på B-prov
Öppenklass         Från 15 mån
Championklass   
Veteranklass       Från 8 år


För att få ställa ut i officiell klass på utställning måste du vara medlem i den klubb som är arrangör.